Blog

31 maja 2019 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

Zwrot nieruchomości wywłaszczonej

Walka o zwrot wywłaszczonego gruntu jest możliwa, gdy dojdzie do zmiany planów budowy drogi i zajęty grunt nie zostanie wykorzystany zgodnie z pierwotnym planem. W tym momencie były właściciel lub jego spadkobierca może wystosować żądanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości...

20 maja 2019 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

Wywłaszczenie a dopłaty unijne

Przejęcie gruntu pod budowę drogi powoduje niezgodność areału z ilością deklarowaną w złożonym wniosku. W takim przypadku nie żąda się zwrotu otrzymanego dofinansowania za poprzednie lata, a płatności są kontynuowane zgodnie z pierwotnym planem. Dlaczego? Ponieważ wywłaszczenie działki pod budowę do celów publicznych traktowane jest, jako działanie siły wyższej lub jako okoliczności nadzwyczajna, którego wystąpienia nie można przewidzieć.

9 maja 2019 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

Wywłaszczenie lasu pod inwestycję drogową

Sam proces nie jest skomplikowany i przebiega bardzo podobnie jak wywłaszczenie działki rolnej. Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Drugim podział nieruchomości na działki przez geodetę. Jeżeli działka nie jest ogrodzona, geodeta może to zrobić bez udziału właściciela. Jeżeli jest ogrodzona, może wejść tylko w obecności gospodarza. Kolejnym trzecim krokiem jest uzyskanie decyzji ZRID.

10 kwietnia 2019 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

Czasowe zajęcie nieruchomości

Podczas budowy drogi na mocy decyzji ZRID Wojewoda przeprowadza nie tylko wywłaszczenie nieruchomości, ale też ogranicza czasowo korzystanie z nich. Taki rodzaj działań nazywamy „małym wywłaszczeniem”. Jest to szczególny przypadek wywłaszczania stosowany do długoterminowych i planowanych inwestycji publicznych. Ma to związek z niezbędnymi pracami wykonywanymi w tym przypadku na potrzeby budowy drogi np. przeprowadzaniem przewodów energetycznych lub lokalizacji studzienek melioracyjnych.

11 marca 2019 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

[Blog] Wykup resztówki przez Inwestora

Planowana inwestycja powoduje, że właściciel traci nie całość, ale część swojej nieruchomości. Co w sytuacji, kiedy pozostała część nieruchomości jest w takim kształcie, że nie możemy nic z nią zrobić? Wykup resztówki przez Inwestora.

19 października 2018 | Prawo gospodarcze

Elektronizacja zamówień publicznych – zmiany w aktach wykonawczych

W dniu wczorajszym, tj. 18 października 2018 r. zaczęły obowiązywać zmienione zasady stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, które zostały wprowadzone na podstawie wydanych dzień wcześniej nowych przepisów wykonawczych. Modyfikacje przepisów dotyczą w głównej mierze postępowań, których wartość przekracza tzw. progi unijne, gdyż w dniu 18 października 2018 r. w postępowaniach tych zobowiązano zamawiających do używania środków komunikacji elektronicznych w kontakcie z wykonawcami.

20 września 2018 | Bez kategorii Prawo administracyjne

Rozgraniczenie nieruchomości sąsiadujących – czyli czyj jest ten „kawałek podłogi” – cz. II rozgraniczeniowe postępowanie sądowe

W poprzednim wpisie opowiadaliśmy o tym jak wygląda postępowanie rozgraniczeniowe prowadzone przed organami administracyjnymi, które najczęściej kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Czy to już koniec ? Niekoniecznie

17 września 2018 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

[Blog] Forma i wymogi formalne operatu szacunkowego

Szerzej przyjrzyjmy się formie sporządzenia operatu szacunkowego oraz wymogom formalnych jakie prawo nakłada na rzeczoznawcę przy jego sporządzaniu.

14 września 2018 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

[Blog] Definicja i treść operatu szacunkowego

Operat szacunkowy jest autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego. Wymagania jakie powinien spełniać operat szacunkowy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2109).

12 września 2018 | Prawo administracyjne

Rozgraniczenie nieruchomości sąsiadujących – czyli czyj jest ten „kawałek podłogi”? – cz. I rozgraniczeniowe postępowanie administracyjne

Jedną z najczęstszych przyczyn sporu sąsiedzkiego jest ustalenie prawidłowego przebiegu granic między działkami. Często jest to wynikiem nie tylko problemów z dobrymi relacjami sąsiedzkimi, ale również braku odpowiednich dokumentów lub niedbałego ustalenia przebiegu granic przez poprzednich właścicieli nieruchomości.

1 2 3 9

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.