Blog

2 kwietnia 2020 | Bez kategorii

#RatujBiznes

Dołączyliśmy do akcji #ratujbiznes. Nasz zespół będzie pomagał w przygotowywaniu i składaniu wniosków o pomoc dla przedsiębiorców.

9 marca 2020 | Prawo rodzinne

Majątek wspólny czy oddzielny – dylemat małżonków?

Majątek wspólny czy oddzielny – dylemat małżonków? Sprawy majątkowe wbrew pozorom mają kluczowe znaczenie dla przyszłości niejednego związku małżeńskiego, zwłaszcza gdy jeden ze współmałżonków prowadzi działalność gospodarczą.

4 marca 2020 | Prawo rodzinne

Trwały rozpad związku – i co dalej? Rozwód (wstęp)

Małżeństwo to trwały stosunek prawny łączący kobietę i mężczyznę. Brzmi bardzo dobrze, ale w rzeczywistości nie zawsze tak jest. Kiedy można rozwiązać związek małżeński? Jak podejmuje się decyzje i jakie są możliwości?

21 listopada 2019 | blog kredyt franki szwajcarskie

Kredyt frankowy, ale jaki? Denominowany czy indeksowany?

Masz kredyt frankowy, ale czy wiesz dokładnie jaki rodzaj? Rozróżnienie to jest punktem wyjścia do oceny możliwości oraz szans wystąpienie przez Ciebie na drogę postępowania sądowego przeciwko bankowi.

8 sierpnia 2019 | Bez kategorii

Jak uzyskać lokal od gminy przy wywłaszczeniu

Mimo ogólnie panującej świadomości społecznej, że droga powstanie, to i taka widok maszyn oraz ekip budowanych rozpoczynających prace jest dużym szokiem. Odkładanie na ostatni moment zakupu lub najmu mieszkania/domu może spowodować, że po przejęciu nieruchomości, były właściciel zostanie bez dachu nad głową. Jeśli z powodu nieporadności lub nieoczekiwanych wydarzeń były właściciel nie jest w stanie znaleźć lokalu zastępczego, to wskazanie go jest obowiązkiem gminy.

26 lipca 2019 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

Spadek a wywłaszczenie na cele publiczne

Toczące się postępowanie spadkowe ma wskazać, kto i co, po kim dziedziczy. Do czasu zakończenie trwającego postępowania nieruchomość będąca spadkiem uznaje się za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. Wynika to z braku formalnych dokumentów, które potwierdzają kto jest właścicielem.

31 maja 2019 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

Zwrot nieruchomości wywłaszczonej

Walka o zwrot wywłaszczonego gruntu jest możliwa, gdy dojdzie do zmiany planów budowy drogi i zajęty grunt nie zostanie wykorzystany zgodnie z pierwotnym planem. W tym momencie były właściciel lub jego spadkobierca może wystosować żądanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości...

20 maja 2019 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

Wywłaszczenie a dopłaty unijne

Przejęcie gruntu pod budowę drogi powoduje niezgodność areału z ilością deklarowaną w złożonym wniosku. W takim przypadku nie żąda się zwrotu otrzymanego dofinansowania za poprzednie lata, a płatności są kontynuowane zgodnie z pierwotnym planem. Dlaczego? Ponieważ wywłaszczenie działki pod budowę do celów publicznych traktowane jest, jako działanie siły wyższej lub jako okoliczności nadzwyczajna, którego wystąpienia nie można przewidzieć.

9 maja 2019 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

Wywłaszczenie lasu pod inwestycję drogową

Sam proces nie jest skomplikowany i przebiega bardzo podobnie jak wywłaszczenie działki rolnej. Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Drugim podział nieruchomości na działki przez geodetę. Jeżeli działka nie jest ogrodzona, geodeta może to zrobić bez udziału właściciela. Jeżeli jest ogrodzona, może wejść tylko w obecności gospodarza. Kolejnym trzecim krokiem jest uzyskanie decyzji ZRID.

10 kwietnia 2019 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

Czasowe zajęcie nieruchomości

Podczas budowy drogi na mocy decyzji ZRID Wojewoda przeprowadza nie tylko wywłaszczenie nieruchomości, ale też ogranicza czasowo korzystanie z nich. Taki rodzaj działań nazywamy „małym wywłaszczeniem”. Jest to szczególny przypadek wywłaszczania stosowany do długoterminowych i planowanych inwestycji publicznych. Ma to związek z niezbędnymi pracami wykonywanymi w tym przypadku na potrzeby budowy drogi np. przeprowadzaniem przewodów energetycznych lub lokalizacji studzienek melioracyjnych.

1 2 3 10

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.