Blog

7 listopada 2014 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Formy świadczenia pracy

W przypadku tych wszystkich podstaw świadczenia pracy należy dokonać wykładni umowy w związku z czym forma świadczenia pracy oceniana jest nie ze względu na tytuł lecz treść umowy. Istotne jest co wskazane zostało bezpośrednio w art. 22 § 11 Kp, że w przypadku gdy zostaną zachowane wszystkie elementy stosunku pracy bez względu na nazwę tej umowy do chodzi do nawiązania stosunku pracy i zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu pracy.

6 listopada 2014 | Podatki i restrukturyzacje

Zarządzanie ryzykiem podatkowym czyli sposób na pomysły fiskusa

Odpowiednio wdrożona procedura zarządzania ryzykiem podatkowym może przynieść wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa w postaci uporządkowania jego dokumentacji, zabezpieczenia aktywów pieniężnych i zwiększenia konkurencyjności.

4 listopada 2014 | Prawo upadłościowe

Upadłość – czy Ciebie to dotyczy ?

Zarówno prowadzenie działalności gospodarczej jak i zaciąganie zobowiązań jako konsument pociąga za sobą ryzyko powstania stanu niewypłacalności. Jedną z możliwości wyjścia ze spirali długów jest złożenie przez dłużnika, który stał się niewypłacalny wniosku o ogłoszenie upadłości.

1 8 9 10

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.