Blog

4 listopada 2014 | Prawo upadłościowe

Upadłość – czy Ciebie to dotyczy ?

Zarówno prowadzenie działalności gospodarczej jak i zaciąganie zobowiązań jako konsument pociąga za sobą ryzyko powstania stanu niewypłacalności. Jedną z możliwości wyjścia ze spirali długów jest złożenie przez dłużnika, który stał się niewypłacalny wniosku o ogłoszenie upadłości.

1 8 9 10

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.