Blog

19 października 2018 | Prawo gospodarcze

Elektronizacja zamówień publicznych – zmiany w aktach wykonawczych

W dniu wczorajszym, tj. 18 października 2018 r. zaczęły obowiązywać zmienione zasady stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, które zostały wprowadzone na podstawie wydanych dzień wcześniej nowych przepisów wykonawczych. Modyfikacje przepisów dotyczą w głównej mierze postępowań, których wartość przekracza tzw. progi unijne, gdyż w dniu 18 października 2018 r. w postępowaniach tych zobowiązano zamawiających do używania środków komunikacji elektronicznych w kontakcie z wykonawcami.

20 września 2018 | Bez kategorii Prawo administracyjne

Rozgraniczenie nieruchomości sąsiadujących – czyli czyj jest ten „kawałek podłogi” – cz. II rozgraniczeniowe postępowanie sądowe

W poprzednim wpisie opowiadaliśmy o tym jak wygląda postępowanie rozgraniczeniowe prowadzone przed organami administracyjnymi, które najczęściej kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Czy to już koniec ? Niekoniecznie

17 września 2018 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

[Blog] Forma i wymogi formalne operatu szacunkowego

Szerzej przyjrzyjmy się formie sporządzenia operatu szacunkowego oraz wymogom formalnych jakie prawo nakłada na rzeczoznawcę przy jego sporządzaniu.

14 września 2018 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

[Blog] Definicja i treść operatu szacunkowego

Operat szacunkowy jest autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego. Wymagania jakie powinien spełniać operat szacunkowy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2109).

12 września 2018 | Prawo administracyjne

Rozgraniczenie nieruchomości sąsiadujących – czyli czyj jest ten „kawałek podłogi”? – cz. I rozgraniczeniowe postępowanie administracyjne

Jedną z najczęstszych przyczyn sporu sąsiedzkiego jest ustalenie prawidłowego przebiegu granic między działkami. Często jest to wynikiem nie tylko problemów z dobrymi relacjami sąsiedzkimi, ale również braku odpowiednich dokumentów lub niedbałego ustalenia przebiegu granic przez poprzednich właścicieli nieruchomości.

5 września 2018 | Prawo administracyjne

Prawo jazdy z ukraińskiej bajki

Nie udało Ci się zdać egzaminu na prawo jazdy, a uprawnienia potrzebne są Ci szybko? Straciłeś prawo jazdy i musisz je odzyskać? Zależy Ci na dokumencie i na czasie. Zdesperowany kierowca znajduje w Internecie ogłoszenie o legalnym „ukraińskim prawo jazdy” i widzi koniec swoich problemów. Nic bowiem prostszego – ma zapłacić od 500 do 1000 euro, czekać 15 dni, a potem znów czerpać radość z prowadzenia pojazdu. Rozwiązanie idealne! Szybko, bez wyjazdu, w miarę tanio i bezstresowo. Jedyne o czym musisz pamiętać to po 6 miesiącach udać się do urzędu w Polsce by wymienić dokument.

28 sierpnia 2018 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Czy chory pracownik w pracy narusza prawo?

Chory pracownik w firmie, to problem dla pracodawcy. Brak pełnej wydajności pracownika, narażanie na zarażanie innych pracowników, czy też strata wizerunkowa z powodu obsługi klientów przez chorego pracownika, to tylko niektóre problemy związane z takim pracownikiem . Czy jednak takie zachowanie pracownika, który pomimo zwolnienia lekarskiego lub podstaw do udania się na zwolnienie lekarskie, konsekwentnie przychodzi do pracy, stanowi naruszenie prawa?

27 sierpnia 2018 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

[Blog] Operat szacunkowy- kwestionowanie ustalenia wartości nieruchomości

Po sprawdzeniu i wniesieniu uwag do operatów, wojewoda powołał nowego rzeczoznawcę do dokonania ponownej wyceny. Jak się okazało, większość operatów sporządzonych przez tego rzeczoznawcę została zakwestionowana przez właścicieli nieruchomości.

13 sierpnia 2018 | Prawo cywilne

BTE: Sprzedaż wierzytelności a przedawnienie

Bankowy Tytuł Egzekucyjny, jako szczególny przywilej dla banków i instytucji bankowych, został faktycznie wyeliminowany z porządku prawnego Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2016 r. W Wyroku Trybunał uznał niekonstytucyjność procedury wystawiania BTE.

7 sierpnia 2018 | Prawo gospodarcze

Postępowanie przymuszające w KRS. Jak Sąd Rejestrowy zadba o prawidłowy stan Krajowego rejestru Sądowego?

Obowiązek złożenia odpowiednich formularzy – wniosków o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym znany jest każdemu przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w formie spółki. W trakcie działalności obowiązek ten pojawia się zwłaszcza w momencie dokonywania zmian w strukturach spółki. Wniosek taki powinien być złożony w ustawowym terminie. Termin ten został określony w art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. W natłoku spraw czas ten może się jednak okazać dla nas niewystarczający.

1 2 3 4 9

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.