Blog

12 lutego 2018 | Prawo cywilne

Zakupy przez internet a prawa konsumenta

Zakupy przez internet stają się coraz bardziej powszechne. Dla kobiet to kolejna możliwość na poszerzenie swojej kolekcji ubrań czy też biżuterii. Dla mężczyzn okazja do upolowania nowinki technologicznej. Jak wygląda to od strony prawnej? Co jeżeli zakupiony produkt jednak nam się nie podoba?

8 lutego 2018 | Ochrona danych osobowych

RODO cz. II – Obowiązki administratora danych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

5 lutego 2018 | Prawo gospodarcze

Prokura również dla przedsiębiorców indywidualnych

W niedawno przyjętej przez Sejm ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, ustawodawca powrócił do pierwotnie zakładanej koncepcji prokury dla każdego przedsiębiorcy. Tym zabiegiem ukrócił dyskusje prawników dotyczące tego, czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG, może ustanowić prokurenta.

31 stycznia 2018 | Ochrona danych osobowych

RODO cz. I – Co oznacza skrót RODO, kogo dotyczy i z jakimi sankcjami się wiąże?

29 stycznia 2018 | Podatki i restrukturyzacje

Od lipca 2018 r. jedna faktura – dwa przelewy, czyli split payment

Od 1 lipca 2018 r. zmieni się sposób płatności i rozliczeń podatku VAT. Ustawa o split payment, a dokładniej ustawa o podatku od towarów i usług, zakłada wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment). Założenie to, stanowi kolejny element procesu uszczelniania systemu podatkowego przez Ministerstwo Finansów. Nowe rozwiązanie ma doprowadzić do ograniczenia wyłudzeń VAT z użyciem tzw. znikających podatników. Ma też zapewnić większe dochody podatkowe, pewność działalności gospodarczej i równość zasad konkurencji.

22 stycznia 2018 | Podatki i restrukturyzacje

JPK, czyli jednolity plik kontrolny. Od 2018 r. obowiązkowa wysyłka JPK_VAT dotyczy także mikroprzedsiębiorcy!

Jednolity Plik kontrolny, który wraz z art. 193a ordynacji podatkowej wszedł do polskiego systemu prawnego z dniem 1 lipca 2016r., wprowadził nowy standard prowadzenia kontroli podatkowych. Ewidencje na potrzeby VAT prowadzone dotychczas w wersji papierowej, będą prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej.

15 stycznia 2018 | Ochrona danych osobowych

RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych

25 maja 2016 r. weszło w życie unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych zwane także „RODO” lub „GDPR”. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8 stycznia 2018 | Podatki i restrukturyzacje

Nowa Ordynacja podatkowa

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że większość przepisów prawa podatkowego jest mało przystępna dla przeciętnego podatnika co skutkuje najczęściej określaniem prawa polskiego jako niesprawiedliwego lub niezrozumiałego.

14 lutego 2017 | Prawo gospodarcze

Pakiet 100 zmian Dla Firm

Od pierwszego stycznia 2017 roku weszły w życie pierwsze uproszczenia dla przedsiębiorców, promowane pod hasłem 100 zmian Dla Firm. To pierwszy etap realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” przyjętego przez rząd. 16 lutego 2016 r. W celu uproszczenia oraz poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców znowelizowanych zostało 20 aktów prawnych.

1 lutego 2017 | Prawo gospodarcze

Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Mówi się, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy - śmierć i podatki. Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą może rodzić nie tylko dramat psychiczny rodziny i najbliższych, ale może sprowadzić na nich, jako na potencjalnych spadkobierców, poważne konsekwencje.

1 3 4 5 6 7 10

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.