Blog

23 lutego 2015 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Częste zwolnienia lekarskie jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę?

Korzystanie ze zwolnień lekarskich jest prawem i przywilejem pracownika. Pracodawca nie ma instrumentów aby zmusić chorego pracownika do nie skorzystania z tego uprawnienia i pozostania w pracy. Wiadome jest, że w okresie zasiłku chorobowego pracownik korzysta z ochrony i nie może być mu wypowiedziana w tym okresie umowa o pracę. Jednakże pracownik nadużywający zwolnień lekarskich nie może być spokojny.

19 stycznia 2015 | Prawo upadłościowe

Koszty postępowania upadłościowego

We wpisie dotyczącym podstaw oddalenia wniosku przedsiębiorcy o ogłoszenie upadłości podkreślałam, że dłużnik musi posiadać majątek pozwalający na pokrycie kosztów tego postępowania, bowiem zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe
i naprawcze sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Co zatem wchodzi w skład kosztów postępowania upadłościowego?

16 stycznia 2015 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Jak zabezpieczyć się przed działalnością konkurencyjną pracownika?

Wielokrotnie pracodawcy orientują się, że ich pracownik postępuje w stosunku do niego nie lojalnie. Przykładów może być wiele. Często spotykamy się z sytuacją, że pracownik wykorzystuje informacje pozyskane w trakcie świadczenia pracy do wykonywania zleceń lub czynności dla innych podmiotów najczęściej prowadzących działalności zbliżoną do pracodawcy. Czy pracodawca zawsze stoi na przegranej pozycji? Niekoniecznie.

13 stycznia 2015 | Prawo upadłościowe

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co dalej?

Sąd upadłościowy uwzględnił Twój wniosek o ogłoszenie upadłości, jednak musisz zdawać sobie sprawę z tego, że to dopiero początek drogi do oddłużenia.

8 stycznia 2015 | Prawo upadłościowe

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – kiedy, gdzie i jak?

Skoro znowelizowane przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej weszły już w życie, to czas na to, abyś dowiedział się w jaki sposób możesz uruchomić całą machinę upadłości konsumenckiej. W tym celu należy złożyć do sądu stosowny wniosek z zachowaniem przewidzianych dla niego wymogów formalnych, co czyni z niego w mojej ocenie jedno z bardziej skomplikowanych pism procesowych w procedurze cywilnej.

31 grudnia 2014 | Podatki i restrukturyzacje

Likwidujesz działalność – pamiętaj o…

Decyzja o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zwykle nie jest decyzją spontaniczną, i poprzedzają ją liczne rozważania odnośnie perspektyw przyszłej rentowności biznesu. Niejednokrotnie przedsiębiorcy na koniec roku sporządzają mały "bilans" podsumowujący kończący się rok i opłacalność kontynuowania dalszej działalności. Nie chodzi w tym miejscu o obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości a własny "rachunek zysków i strat".

22 grudnia 2014 | Prawo upadłościowe

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości? (część 2 – konsumenci)

31 grudnia 2014 r. nie będzie w tym roku oznaczał tylko hucznej zabawy sylwestrowej, ale również rewolucję w zasadach przeprowadzania upadłości konsumenckiej.

15 grudnia 2014 | Prawo upadłościowe

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości? (część 1 – przedsiębiorcy)

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości, należy liczyć się z tym, że sąd może oddalić wniosek, a w niektórych przypadkach jest wręcz do tego zobowiązany. W niniejszym wpisie dowiesz się na co musi zwrócić uwagę przedsiębiorca, aby zmniejszyć ryzyko oddalenia wniosku.

12 grudnia 2014 | Podatki i restrukturyzacje

Zorganizowana część przedsiębiorstwa – zrób to dobrze

Prawidłowe wyodrębnienie organizacyjne zorganizowanej części przedsiębiorstwa przynosi korzyści w postaci zabezpieczenia się przed ryzykiem kwestionowania korzystnej podatkowo kwalifikacji przedmiotu wnoszonego wkładu. Ponadto, w znacznym stopniu upraszcza również wycenę przedmiotu wkładu, która jest niezbędna dla rejestracji aportu. Warto zatem odpowiednio przygotować operację aportu zanim zdecydujemy się umawiać wizytę u notariusza.

11 grudnia 2014 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pozorność umowy o pracę w kontekście ubezpieczeń społecznych.

Częstą praktyką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest wydawanie decyzji w których stwierdza, że dana osoba nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu rentowemu i wypadkowemu jako pracownik. Jako podstawę wydania decyzji ZUS w uzasadnieniu wskazuje, że umowa o pracę między pracownikiem a pracodawcą zastała zawarta dla pozoru w celu uzyskania korzyści w postaci objęcia ubezpieczeniem społecznym i uzyskanie świadczeń z tego tytułu. Najczęściej decyzje takie wydawane są w sytuacji gdy pracownik w krótkim okresie od podjęcia pracy pójdzie na długotrwały zasiłek chorobowy. Dodatkową przesłanka determinującą wydanie tego typu decyzji bywa pokrewieństwo między pracodawcą a pracownikiem.

1 5 6 7 8 9

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.