Blog

1 sierpnia 2016 | Prawo gospodarcze

E-fakturowanie będzie powszechne

Zamówienia publiczne na przestrzeni ostatnich 20 lat w polskim systemie prawnym ulegały wielu zmianom, które były i nadal są determinowane w dużej mierze koniecznością dostosowywania krajowych ram prawnych do unijnych przepisów. Aktualny trend to elektronizacja zamówień publicznych, rozumiana jako zastąpienie tradycyjnej „papierowej” formy, obecnie dominującej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowanych i przeprowadzonych przez polskich zamawiających - formą elektroniczną.

14 lipca 2016 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Dla kogo szkolenie BHP?

Zatrudniając nowego pracownika pracodawca wie, że jest zobowiązany do przeszkolenia pracownika z przepisów BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń BHP. Wątpliwości co do istnienia tych obowiązków pojawiają się w przypadku zleceniobiorców oraz osób zatrudnionych na innych podstawach prawnych (umowa o dzieło, umowa agencyjna, własna działalność gospodarcza).

1 lipca 2016 | Prawo cywilne

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Instytucja służebności przesyłu została zaimplementowana do krajowego systemu prawnego na podstawie ustawy z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731).

9 marca 2015 | Podatki i restrukturyzacje

Ryczałty za korzystanie ze służbowych aut na potrzeby prywatne. W końcu…

Wraz z początkiem 2015 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano regulację stanowiącą podstawę do określenia przychodu pracownikowi, korzystającego na cele prywatne z samochodu należącego do pracodawcy.

23 lutego 2015 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Częste zwolnienia lekarskie jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę?

Korzystanie ze zwolnień lekarskich jest prawem i przywilejem pracownika. Pracodawca nie ma instrumentów aby zmusić chorego pracownika do nie skorzystania z tego uprawnienia i pozostania w pracy. Wiadome jest, że w okresie zasiłku chorobowego pracownik korzysta z ochrony i nie może być mu wypowiedziana w tym okresie umowa o pracę. Jednakże pracownik nadużywający zwolnień lekarskich nie może być spokojny.

19 stycznia 2015 | Prawo upadłościowe

Koszty postępowania upadłościowego

We wpisie dotyczącym podstaw oddalenia wniosku przedsiębiorcy o ogłoszenie upadłości podkreślałam, że dłużnik musi posiadać majątek pozwalający na pokrycie kosztów tego postępowania, bowiem zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe
i naprawcze sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Co zatem wchodzi w skład kosztów postępowania upadłościowego?

16 stycznia 2015 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Jak zabezpieczyć się przed działalnością konkurencyjną pracownika?

Wielokrotnie pracodawcy orientują się, że ich pracownik postępuje w stosunku do niego nie lojalnie. Przykładów może być wiele. Często spotykamy się z sytuacją, że pracownik wykorzystuje informacje pozyskane w trakcie świadczenia pracy do wykonywania zleceń lub czynności dla innych podmiotów najczęściej prowadzących działalności zbliżoną do pracodawcy. Czy pracodawca zawsze stoi na przegranej pozycji? Niekoniecznie.

13 stycznia 2015 | Prawo upadłościowe

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co dalej?

Sąd upadłościowy uwzględnił Twój wniosek o ogłoszenie upadłości, jednak musisz zdawać sobie sprawę z tego, że to dopiero początek drogi do oddłużenia.

8 stycznia 2015 | Prawo upadłościowe

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – kiedy, gdzie i jak?

Skoro znowelizowane przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej weszły już w życie, to czas na to, abyś dowiedział się w jaki sposób możesz uruchomić całą machinę upadłości konsumenckiej. W tym celu należy złożyć do sądu stosowny wniosek z zachowaniem przewidzianych dla niego wymogów formalnych, co czyni z niego w mojej ocenie jedno z bardziej skomplikowanych pism procesowych w procedurze cywilnej.

31 grudnia 2014 | Podatki i restrukturyzacje

Likwidujesz działalność – pamiętaj o…

Decyzja o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zwykle nie jest decyzją spontaniczną, i poprzedzają ją liczne rozważania odnośnie perspektyw przyszłej rentowności biznesu. Niejednokrotnie przedsiębiorcy na koniec roku sporządzają mały "bilans" podsumowujący kończący się rok i opłacalność kontynuowania dalszej działalności. Nie chodzi w tym miejscu o obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości a własny "rachunek zysków i strat".

1 5 6 7 8 9

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.