Blog

8 grudnia 2014 | Prawo upadłościowe

Upadłość konsumencka – dostrzeż korzyści

Osoby zadłużone zapewne doskonale mogą wczuć się w rolę rodziny przedstawionej w reklamie telewizyjnej jednej z firm windykacyjnych, w której małżonkowie w celu uniknięcia windykacji uzgadniają, że nie będą odbierać telefonów, wpuszczać listonosza. Problemy finansowe często negatywnie odbijają się na życiu całej rodziny, wprowadzają nerwową atmosferę. Ogłoszenie upadłości może być szansą na rozwiązanie problemów i być pierwszym krokiem do uzyskania z powrotem kontroli nad swoim życiem.

3 grudnia 2014 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Umowa o dzieło a zlecenie

W dzisiejszym obrocie prawnym wielu pracodawców chętnie zawiera z osobami świadczonymi na ich rzecz pracę umowy o dzieło. Nie ma w tym nic dziwnego gdyż zawarcie takiej umowy rodzi za sobą mniejsze koszty niż w przypadku umowy zlecenia, a w szczególności umowy o pracę. Związane jest to przede wszystkim z brakiem obowiązku odprowadzenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe od tego typu umowy.

1 grudnia 2014 | Prawo upadłościowe

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy – czy są z tego jakieś korzyści?

Decydując się na rozpoczęcie własnego biznesu co do zasady nikt nie zakłada, że jego firma może stanąć na skraju bankructwa. Ogłoszenie upadłości jest często odbierane jako porażka, a wcale tak nie musi być. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości może być początkiem czegoś nowego.

27 listopada 2014 | Podatki i restrukturyzacje

A może aport?

Wniesienie wkładu w postaci przedsiębiorstwa może okazać się szczególnie korzystną metodą zmiany formy prawnej, dla wszystkich tych, którzy zmiany dokonują opierając się oszczędnością czasu i pieniędzy.

25 listopada 2014 | Prawo upadłościowe

Upadłość konsumencka – zacznij od nowa!

Jeśli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i popadłeś w długi, to dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwości ogłoszenia swojej upadłości, tzw. upadłości konsumenckiej.

21 listopada 2014 | Podatki i restrukturyzacje

Sukcesja podstawą sukcesu? Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może okazać się szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców chcących utrzymać w mocy zawarte umowy handlowe, koncesje i decyzje administracyjne.

19 listopada 2014 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Umowa zlecenia a stosunek pracy

Na dzisiejszym rynku pracy pracodawcy często w celu zmniejszenia związanych z tym kosztów zawierają z „pracownikami” umowy o zlecenia. Często odbywa się to w warunkach dla jakich zawarta powinna być umowa o pracę.

18 listopada 2014 | Prawo upadłościowe

Kto może ogłosić upadłość?

W 2013 r. zostało ogłoszonych 926 upadłości przedsiębiorców. Z kolei w 3 kwartałach 2014 r. upadłość została ogłoszona w stosunku do 619 przedsiębiorców, w tym jedynie do 159 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, co może świadczyć o tym, iż ta forma restrukturyzacji zadłużenia nie jest przez nie zbyt często wykorzystywana1, a zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze są one w pełni uprawnione do składania takich wniosków.

14 listopada 2014 | Podatki i restrukturyzacje

Odpowiednia forma prowadzenia działalności, jako narzędzie optymalizacji podatkowej

Wybór optymalnej formy prowadzenia działalności zależy od wielu czynników i bardzo rzadko jest tak, że najważniejszym kryterium decyzyjnym jest reżim opodatkowania. Należy jednak mieć na względzie, że nasz system podatkowy pomimo, że skomplikowany, to jednak zawiera rozmaite „furtki” pozwalające na rozwiązania mogące przynieść rozmaite korzyści, a raczej oszczędności na płaszczyźnie rachunku ekonomicznego, nie zaburzając jednocześnie naszych pozostałych założeń w zakresie prowadzenia działalności.

12 listopada 2014 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Stosunek pracy i jego elementy. Spór o ustalenie stosunku pracy.

Obecnie dość często pracodawcy korzystają z dobrodziejstw płynących z wiązania się z „pracownikami” umowami cywilnoprawnymi, gdyż rodzą one mniejsze koszty oraz nie cechują się tak dużą trwałością, jak w przypadku stosunku pracy. Uprawienie do dochodzenia ustalenia stosunku pracy wynika z zakazu określonego w art. 22 § 2 kp, który stanowi, że zatrudnienie na warunkach określonych dla stosunku pracy, bez względu na nazwę umowy, zawsze skutkowało będzie nawiązaniem stosunku pracy.

1 6 7 8 9

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.