Blog

13 stycznia 2015 | Prawo upadłościowe

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co dalej?

Sąd upadłościowy uwzględnił Twój wniosek o ogłoszenie upadłości, jednak musisz zdawać sobie sprawę z tego, że to dopiero początek drogi do oddłużenia.

8 stycznia 2015 | Prawo upadłościowe

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – kiedy, gdzie i jak?

Skoro znowelizowane przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej weszły już w życie, to czas na to, abyś dowiedział się w jaki sposób możesz uruchomić całą machinę upadłości konsumenckiej. W tym celu należy złożyć do sądu stosowny wniosek z zachowaniem przewidzianych dla niego wymogów formalnych, co czyni z niego w mojej ocenie jedno z bardziej skomplikowanych pism procesowych w procedurze cywilnej.

31 grudnia 2014 | Podatki i restrukturyzacje

Likwidujesz działalność – pamiętaj o…

Decyzja o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zwykle nie jest decyzją spontaniczną, i poprzedzają ją liczne rozważania odnośnie perspektyw przyszłej rentowności biznesu. Niejednokrotnie przedsiębiorcy na koniec roku sporządzają mały "bilans" podsumowujący kończący się rok i opłacalność kontynuowania dalszej działalności. Nie chodzi w tym miejscu o obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości a własny "rachunek zysków i strat".

22 grudnia 2014 | Prawo upadłościowe

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości? (część 2 – konsumenci)

31 grudnia 2014 r. nie będzie w tym roku oznaczał tylko hucznej zabawy sylwestrowej, ale również rewolucję w zasadach przeprowadzania upadłości konsumenckiej.

15 grudnia 2014 | Prawo upadłościowe

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości? (część 1 – przedsiębiorcy)

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości, należy liczyć się z tym, że sąd może oddalić wniosek, a w niektórych przypadkach jest wręcz do tego zobowiązany. W niniejszym wpisie dowiesz się na co musi zwrócić uwagę przedsiębiorca, aby zmniejszyć ryzyko oddalenia wniosku.

12 grudnia 2014 | Podatki i restrukturyzacje

Zorganizowana część przedsiębiorstwa – zrób to dobrze

Prawidłowe wyodrębnienie organizacyjne zorganizowanej części przedsiębiorstwa przynosi korzyści w postaci zabezpieczenia się przed ryzykiem kwestionowania korzystnej podatkowo kwalifikacji przedmiotu wnoszonego wkładu. Ponadto, w znacznym stopniu upraszcza również wycenę przedmiotu wkładu, która jest niezbędna dla rejestracji aportu. Warto zatem odpowiednio przygotować operację aportu zanim zdecydujemy się umawiać wizytę u notariusza.

11 grudnia 2014 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pozorność umowy o pracę w kontekście ubezpieczeń społecznych.

Częstą praktyką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest wydawanie decyzji w których stwierdza, że dana osoba nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu rentowemu i wypadkowemu jako pracownik. Jako podstawę wydania decyzji ZUS w uzasadnieniu wskazuje, że umowa o pracę między pracownikiem a pracodawcą zastała zawarta dla pozoru w celu uzyskania korzyści w postaci objęcia ubezpieczeniem społecznym i uzyskanie świadczeń z tego tytułu. Najczęściej decyzje takie wydawane są w sytuacji gdy pracownik w krótkim okresie od podjęcia pracy pójdzie na długotrwały zasiłek chorobowy. Dodatkową przesłanka determinującą wydanie tego typu decyzji bywa pokrewieństwo między pracodawcą a pracownikiem.

8 grudnia 2014 | Prawo upadłościowe

Upadłość konsumencka – dostrzeż korzyści

Osoby zadłużone zapewne doskonale mogą wczuć się w rolę rodziny przedstawionej w reklamie telewizyjnej jednej z firm windykacyjnych, w której małżonkowie w celu uniknięcia windykacji uzgadniają, że nie będą odbierać telefonów, wpuszczać listonosza. Problemy finansowe często negatywnie odbijają się na życiu całej rodziny, wprowadzają nerwową atmosferę. Ogłoszenie upadłości może być szansą na rozwiązanie problemów i być pierwszym krokiem do uzyskania z powrotem kontroli nad swoim życiem.

3 grudnia 2014 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Umowa o dzieło a zlecenie

W dzisiejszym obrocie prawnym wielu pracodawców chętnie zawiera z osobami świadczonymi na ich rzecz pracę umowy o dzieło. Nie ma w tym nic dziwnego gdyż zawarcie takiej umowy rodzi za sobą mniejsze koszty niż w przypadku umowy zlecenia, a w szczególności umowy o pracę. Związane jest to przede wszystkim z brakiem obowiązku odprowadzenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe od tego typu umowy.

1 grudnia 2014 | Prawo upadłościowe

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy – czy są z tego jakieś korzyści?

Decydując się na rozpoczęcie własnego biznesu co do zasady nikt nie zakłada, że jego firma może stanąć na skraju bankructwa. Ogłoszenie upadłości jest często odbierane jako porażka, a wcale tak nie musi być. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości może być początkiem czegoś nowego.

1 6 7 8 9 10

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.