Blog: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

19 listopada 2014 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Umowa zlecenia a stosunek pracy

Na dzisiejszym rynku pracy pracodawcy często w celu zmniejszenia związanych z tym kosztów zawierają z „pracownikami” umowy o zlecenia. Często odbywa się to w warunkach dla jakich zawarta powinna być umowa o pracę.

12 listopada 2014 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Stosunek pracy i jego elementy. Spór o ustalenie stosunku pracy.

Obecnie dość często pracodawcy korzystają z dobrodziejstw płynących z wiązania się z „pracownikami” umowami cywilnoprawnymi, gdyż rodzą one mniejsze koszty oraz nie cechują się tak dużą trwałością, jak w przypadku stosunku pracy. Uprawienie do dochodzenia ustalenia stosunku pracy wynika z zakazu określonego w art. 22 § 2 kp, który stanowi, że zatrudnienie na warunkach określonych dla stosunku pracy, bez względu na nazwę umowy, zawsze skutkowało będzie nawiązaniem stosunku pracy.

7 listopada 2014 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Formy świadczenia pracy

W przypadku tych wszystkich podstaw świadczenia pracy należy dokonać wykładni umowy w związku z czym forma świadczenia pracy oceniana jest nie ze względu na tytuł lecz treść umowy. Istotne jest co wskazane zostało bezpośrednio w art. 22 § 11 Kp, że w przypadku gdy zostaną zachowane wszystkie elementy stosunku pracy bez względu na nazwę tej umowy do chodzi do nawiązania stosunku pracy i zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu pracy.

1 2

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.