Blog: Prawo upadłościowe

18 listopada 2014 | Prawo upadłościowe

Kto może ogłosić upadłość?

W 2013 r. zostało ogłoszonych 926 upadłości przedsiębiorców. Z kolei w 3 kwartałach 2014 r. upadłość została ogłoszona w stosunku do 619 przedsiębiorców, w tym jedynie do 159 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, co może świadczyć o tym, iż ta forma restrukturyzacji zadłużenia nie jest przez nie zbyt często wykorzystywana1, a zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze są one w pełni uprawnione do składania takich wniosków.

10 listopada 2014 | Prawo upadłościowe

Ogłoszenie upadłości – obowiązek czy uprawnienie ?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest Twoim obowiązkiem, a żeby z niego się wywiązać należy złożyć wniosek skutecznie, spełniając wszystkie, w mojej ocenie dość rygorystyczne warunki formalne. Nawet jeśli uważasz, że jesteś w stanie niewypłacalności, ale istnieją podstawy do oddalenie wniosku to i tak musisz wykonać ciążący na Tobie obowiązek. To do sądu należy ocena czy zachodzą przesłanki do oddalenia wniosku (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r., sygn. akt I ACa 462/11).

4 listopada 2014 | Prawo upadłościowe

Upadłość – czy Ciebie to dotyczy ?

Zarówno prowadzenie działalności gospodarczej jak i zaciąganie zobowiązań jako konsument pociąga za sobą ryzyko powstania stanu niewypłacalności. Jedną z możliwości wyjścia ze spirali długów jest złożenie przez dłużnika, który stał się niewypłacalny wniosku o ogłoszenie upadłości.

1 2

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.