Blog: Blog specjalistyczny – prawo, wywłaszczenia

17 września 2018 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

[Blog] Forma i wymogi formalne operatu szacunkowego

Szerzej przyjrzyjmy się formie sporządzenia operatu szacunkowego oraz wymogom formalnych jakie prawo nakłada na rzeczoznawcę przy jego sporządzaniu.

14 września 2018 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

[Blog] Definicja i treść operatu szacunkowego

Operat szacunkowy jest autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego. Wymagania jakie powinien spełniać operat szacunkowy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2109).

27 sierpnia 2018 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

[Blog] Operat szacunkowy- kwestionowanie ustalenia wartości nieruchomości

Po sprawdzeniu i wniesieniu uwag do operatów, wojewoda powołał nowego rzeczoznawcę do dokonania ponownej wyceny. Jak się okazało, większość operatów sporządzonych przez tego rzeczoznawcę została zakwestionowana przez właścicieli nieruchomości.

1 sierpnia 2018 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

[Blog – Prawo w procesie inwestycyjnym] Wstęp

Praktyka pokazała, że proces inwestycyjny, a zwłaszcza budowy dróg, nie jest tak prosty jakby każdemu mogło się wydawać. Naprawdę potrzeba fachowej wiedzy, aby odnaleźć się w gąszczu przepisów i móc pomóc zarówno osobom wywłaszczanym, jak i Wykonawcą- czyli najsłabszym stronom procesu inwestycyjnego.

20 września 2016 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia Prawo cywilne

Wywłaszczenie a ochrona interesu indywidualnego

Regionalnym przykładem procesu wywłaszczeniowego jest budowa drogi ekspresowej S5. Inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do przejęcia gruntów niezbędnych do budowy trasy S5. Wywłaszczenie następuje na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).


© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.