Blog: Blog specjalistyczny – prawo, wywłaszczenia

26 lipca 2019 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

Spadek a wywłaszczenie na cele publiczne

Toczące się postępowanie spadkowe ma wskazać, kto i co, po kim dziedziczy. Do czasu zakończenie trwającego postępowania nieruchomość będąca spadkiem uznaje się za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. Wynika to z braku formalnych dokumentów, które potwierdzają kto jest właścicielem.

31 maja 2019 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

Zwrot nieruchomości wywłaszczonej

Walka o zwrot wywłaszczonego gruntu jest możliwa, gdy dojdzie do zmiany planów budowy drogi i zajęty grunt nie zostanie wykorzystany zgodnie z pierwotnym planem. W tym momencie były właściciel lub jego spadkobierca może wystosować żądanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości...

20 maja 2019 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

Wywłaszczenie a dopłaty unijne

Przejęcie gruntu pod budowę drogi powoduje niezgodność areału z ilością deklarowaną w złożonym wniosku. W takim przypadku nie żąda się zwrotu otrzymanego dofinansowania za poprzednie lata, a płatności są kontynuowane zgodnie z pierwotnym planem. Dlaczego? Ponieważ wywłaszczenie działki pod budowę do celów publicznych traktowane jest, jako działanie siły wyższej lub jako okoliczności nadzwyczajna, którego wystąpienia nie można przewidzieć.

9 maja 2019 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

Wywłaszczenie lasu pod inwestycję drogową

Sam proces nie jest skomplikowany i przebiega bardzo podobnie jak wywłaszczenie działki rolnej. Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Drugim podział nieruchomości na działki przez geodetę. Jeżeli działka nie jest ogrodzona, geodeta może to zrobić bez udziału właściciela. Jeżeli jest ogrodzona, może wejść tylko w obecności gospodarza. Kolejnym trzecim krokiem jest uzyskanie decyzji ZRID.

10 kwietnia 2019 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

Czasowe zajęcie nieruchomości

Podczas budowy drogi na mocy decyzji ZRID Wojewoda przeprowadza nie tylko wywłaszczenie nieruchomości, ale też ogranicza czasowo korzystanie z nich. Taki rodzaj działań nazywamy „małym wywłaszczeniem”. Jest to szczególny przypadek wywłaszczania stosowany do długoterminowych i planowanych inwestycji publicznych. Ma to związek z niezbędnymi pracami wykonywanymi w tym przypadku na potrzeby budowy drogi np. przeprowadzaniem przewodów energetycznych lub lokalizacji studzienek melioracyjnych.

11 marca 2019 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

[Blog] Wykup resztówki przez Inwestora

Planowana inwestycja powoduje, że właściciel traci nie całość, ale część swojej nieruchomości. Co w sytuacji, kiedy pozostała część nieruchomości jest w takim kształcie, że nie możemy nic z nią zrobić? Wykup resztówki przez Inwestora.

17 września 2018 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

[Blog] Forma i wymogi formalne operatu szacunkowego

Szerzej przyjrzyjmy się formie sporządzenia operatu szacunkowego oraz wymogom formalnych jakie prawo nakłada na rzeczoznawcę przy jego sporządzaniu.

14 września 2018 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

[Blog] Definicja i treść operatu szacunkowego

Operat szacunkowy jest autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego. Wymagania jakie powinien spełniać operat szacunkowy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2109).

27 sierpnia 2018 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

[Blog] Operat szacunkowy- kwestionowanie ustalenia wartości nieruchomości

Po sprawdzeniu i wniesieniu uwag do operatów, wojewoda powołał nowego rzeczoznawcę do dokonania ponownej wyceny. Jak się okazało, większość operatów sporządzonych przez tego rzeczoznawcę została zakwestionowana przez właścicieli nieruchomości.

1 sierpnia 2018 | Blog specjalistyczny - prawo, wywłaszczenia

[Blog – Prawo w procesie inwestycyjnym] Wstęp

Praktyka pokazała, że proces inwestycyjny, a zwłaszcza budowy dróg, nie jest tak prosty jakby każdemu mogło się wydawać. Naprawdę potrzeba fachowej wiedzy, aby odnaleźć się w gąszczu przepisów i móc pomóc zarówno osobom wywłaszczanym, jak i Wykonawcą- czyli najsłabszym stronom procesu inwestycyjnego.

1 2

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.