Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

W ramach doradztwa podatkowego oferujemy:

 • bieżące doradztwo dotyczące przepisów prawa podatkowego oraz w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
 • udzielanie informacji dotyczących podatkowych skutków podejmowanych przez Klientów działań;
 • wsparcie w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania;
 • projektowanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji;
 • dokonywanie weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych;
 • opiniowanie umów pod kątem skutków podatkowych;
 • specjalistyczna oferta w zakresie podatkowych skutków obrotu nieruchomościami prywatnymi;
 • prowadzenie audytów podatkowych w zakresie podatków dochodowych;
 • szkolenia dla pracowników Klienta w zakresie prawa podatkowego.

Nasza kancelaria oferuje Państwu również kompleksowe rozwiązania w zakresie cen transferowych, w szczególności:

 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • opracowanie wewnętrznej polityki cen transferowych w grupie kapitałowej oraz procedur obiegu dokumentacji;
 • przygotowanie wewnętrznych wzorców i szablonów dokumentacji pozwalających na zautomatyzowanie procesu sporządzania dokumentacji w przyszłości;
 • audyt w zakresie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi.

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.