Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Kancelaria Centrum Prawa specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, przez co nasi prawnicy zdobyli ogromne doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego. Doradzamy przy doborze najlepszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, jak i przeprowadzamy jej optymalizację poprzez przekształcenia lub podziały. Wskazany proces jest wielopłaszczyznowy i obejmuje zarówno pracę prawników, doradców podatkowych, jak i biegłych rewidentów. Współpracując z naszą Kancelarią, macie Państwo gwarancję przeprowadzenia omawianych procesów pod okiem specjalistów.

Do naszych Klientów stosujemy podejście biznesowe. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że proces negocjacji i zawarcia umowy jest najlepszym momentem na skorzystanie z usług prawnika. Odpowiednie sformułowanie umowy pozwala w wielu przypadkach uniknąć postępowania sądowego, jak i zabezpieczyć zapłatę w przypadku niewypłacalności czy upadłości kontrahenta.

W ramach Działu Prawa Gospodarczego nasze usługi obejmują między innymi:

  • sporządzanie umów dotyczących nowych spółek;
  • rejestrację spółek prawa handlowego oraz ujawnianie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • przeprowadzanie procesu przekształceń spółek oraz przekształceń przedsiębiorców jednoosobowych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • optymalizację formy prowadzonej działalności gospodarczej;
  • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń;
  • organizowanie Walnych Zgromadzeń oraz Zgromadzeń Wspólników, z uwzględnieniem obowiązujących zasad formalno-prawnych;
  • opracowywanie dokumentów związanych z likwidacją lub rozwiązywaniem spółek;
  • sporządzanie umów oraz negocjacje przy zawieraniu umów;
  • opiniowanie zawartych już umów.

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.