Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Większość przedsiębiorców zatrudnia pracowników, w związku z czym potrzebuje pomocy prawnej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Zagadnienia z omawianej dziedziny prawa pojawiają się niemal codziennie w toku prowadzonej działalności gospodarczej.

Obsługa prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje w szczególności:

  • porady dotyczące praw i obowiązków stron stosunku pracy;
  • sporządzanie umów o pracę oraz porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (np. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), a także umów o zakazie konkurencji;
  • sprawy dotyczące roszczeń z tytułu stosunku pracy;
  • sprawy dotyczące roszczeń wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym opracowywanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz reprezentacja stron przed sądami powszechnymi w tych sprawach;
  • procesy dotyczące zwolnień grupowych;
  • porady w zakresie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnianych w Polsce;
  • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców.

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.