Prawo transportowe

Prawo transportowe

Kancelaria Centrum Prawa posiada Dział Prawa Transportowego, w którym pracują wyspecjalizowani i doświadczeni prawnicy, gotowi pomóc Państwu we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem firmy transportowej lub spedycyjnej.

Sprawy najczęściej zlecane przez naszych Klientów to m.in. postępowania o wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia towaru lub nieterminowej dostawy, sprawy pracownicze kierowców, w tym o nie wypłacone ryczałty za nocleg bądź diety za podróż służbową.

Dla branży transportowej oferujemy m.in.:

  1. doradztwo prawne w zakresie prawa transportowego, w tym sporów pracowniczych;
  2. tworzenie regulaminów świadczenia usług spedycyjnych, transportowych lub logistycznych;
  3. prowadzenie spraw dotyczących reklamacji zgłaszanych w związku ze szkodami zaistniałymi w trakcie transportu;
  4. reprezentację w sporach sądowych i windykacyjnych,  w szczególności dotyczących odszkodowań za utratę, ubytek bądź uszkodzenie przewożonych lub składowanych towarów;
  5. prowadzenie spraw przeciwko ubezpieczycielom o niewypłacenie bądź zaniżenie odszkodowania;
  6. uczestnictwo w negocjacjach dotyczących umów z zakresu TSL zawieranych z klientami;
  7. redagowanie i opiniowanie wzorów umów/zleceń;
  8. opiniowanie umów o ubezpieczenie OCP i OCS;
  9. redagowanie, opiniowanie umów spedycji i przewozu.

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.