Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Jednym z działów Kancelarii Centrum Prawa jest Dział Zamówień Publicznych, świadczący usługi doradztwa w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W odpowiedzi na liczne wyzwania stawiane przed Wykonawcami, jak i Zamawiającymi, funkcjonującymi na rynku zamówień publicznych, pragniemy zaprezentować Państwu naszą ofertę. Usługi Kancelarii Centrum Prawa nie ograniczają się jedynie do procedury przetargowej, pomagamy również na etapie wykonania umów zawartych w wyniku zakończonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Służymy także pomocą w zakresie przygotowywania kompleksowej dokumentacji w toku postępowania przetargowego.

Nasze poradnictwo obejmuje:

  • przygotowanie planu uczestnictwa w procedurze przetargowej;
  • minimalizację ryzyk związanych z udziałem w postępowaniu przetargowym;
  • sporządzenie kompleksowej dokumentacji przetargowej;
  • przygotowanie środków ochrony prawnej oraz reprezentacja Klienta w postępowaniu odwoławczym przed KIO oraz na etapie sądowym;
  • przygotowanie umów o podwykonawstwo lub umów konsorcjum;
  • doradztwo w zakresie umów zawartych z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • pomoc w trakcie kontroli przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.