Windykacja należności

Windykacja należności

W ramach naszej oferty proponujemy kompleksową obsługę w zakresie windykacji należności. Pomagamy naszym Klientom w zarządzaniu należnościami i utrzymaniu płynności finansowej. Jest to możliwe poprzez zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności i skutecznym odzyskiwaniu nieuregulowanych należności. Zapewniamy aktywną windykację, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych i legalnych narzędzi prawnych, zarówno na etapie postępowania polubownego, sądowego, jak i egzekucyjnego.

Cechuje nas zaangażowanie oraz kreatywne podejście do każdego Klienta. Wszystkie sprawy traktujemy z uwagą i troską o najmniejsze szczegóły. Proponujemy optymalne rozwiązania, zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

W ramach procedury windykacyjnej oferujemy:

 • weryfikację zdolności finansowej kontrahenta na podstawie dostępnych źródeł informacji;
 • opracowanie zasad zawierania umów oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 • negocjacje z dłużnikami;
 • wezwanie do zapłaty;
 • sądową windykację należności;
 • uzyskiwanie nakazów zapłaty;
 • zaskarżanie nakazów zapłaty;
 • elektroniczne postępowanie upominawcze;
 • ugody sądowe lub pozasądowe;
 • zabezpieczanie wierzytelności;
 • nadzór nad właściwym przebiegiem egzekucji, aż do wyegzekwowania należności.

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.