Blog: Podatki i restrukturyzacje

2 marca 2021 | Podatki i restrukturyzacje Prawo upadłościowe

Wsparcie dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej – restrukturyzacja i upadłość

29 stycznia 2018 | Podatki i restrukturyzacje

Od lipca 2018 r. jedna faktura – dwa przelewy, czyli split payment

Od 1 lipca 2018 r. zmieni się sposób płatności i rozliczeń podatku VAT. Ustawa o split payment, a dokładniej ustawa o podatku od towarów i usług, zakłada wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment). Założenie to, stanowi kolejny element procesu uszczelniania systemu podatkowego przez Ministerstwo Finansów. Nowe rozwiązanie ma doprowadzić do ograniczenia wyłudzeń VAT z użyciem tzw. znikających podatników. Ma też zapewnić większe dochody podatkowe, pewność działalności gospodarczej i równość zasad konkurencji.

22 stycznia 2018 | Podatki i restrukturyzacje

JPK, czyli jednolity plik kontrolny. Od 2018 r. obowiązkowa wysyłka JPK_VAT dotyczy także mikroprzedsiębiorcy!

Jednolity Plik kontrolny, który wraz z art. 193a ordynacji podatkowej wszedł do polskiego systemu prawnego z dniem 1 lipca 2016r., wprowadził nowy standard prowadzenia kontroli podatkowych. Ewidencje na potrzeby VAT prowadzone dotychczas w wersji papierowej, będą prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej.

8 stycznia 2018 | Podatki i restrukturyzacje

Nowa Ordynacja podatkowa

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że większość przepisów prawa podatkowego jest mało przystępna dla przeciętnego podatnika co skutkuje najczęściej określaniem prawa polskiego jako niesprawiedliwego lub niezrozumiałego.

11 stycznia 2017 | Podatki i restrukturyzacje

Rozliczanie samochodu osobowego będącego środkiem trwałym w zakresie podatku VAT

Wykorzystywanie samochodów osobowych dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i zasady jego rozliczania nie są jednoznaczne. Dodatkowo zmiany przepisów, które wprowadziła nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług w 2014 r. nie przyczyniły się do ich uproszczenia.

9 marca 2015 | Podatki i restrukturyzacje

Ryczałty za korzystanie ze służbowych aut na potrzeby prywatne. W końcu…

Wraz z początkiem 2015 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano regulację stanowiącą podstawę do określenia przychodu pracownikowi, korzystającego na cele prywatne z samochodu należącego do pracodawcy.

31 grudnia 2014 | Podatki i restrukturyzacje

Likwidujesz działalność – pamiętaj o…

Decyzja o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zwykle nie jest decyzją spontaniczną, i poprzedzają ją liczne rozważania odnośnie perspektyw przyszłej rentowności biznesu. Niejednokrotnie przedsiębiorcy na koniec roku sporządzają mały "bilans" podsumowujący kończący się rok i opłacalność kontynuowania dalszej działalności. Nie chodzi w tym miejscu o obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości a własny "rachunek zysków i strat".

12 grudnia 2014 | Podatki i restrukturyzacje

Zorganizowana część przedsiębiorstwa – zrób to dobrze

Prawidłowe wyodrębnienie organizacyjne zorganizowanej części przedsiębiorstwa przynosi korzyści w postaci zabezpieczenia się przed ryzykiem kwestionowania korzystnej podatkowo kwalifikacji przedmiotu wnoszonego wkładu. Ponadto, w znacznym stopniu upraszcza również wycenę przedmiotu wkładu, która jest niezbędna dla rejestracji aportu. Warto zatem odpowiednio przygotować operację aportu zanim zdecydujemy się umawiać wizytę u notariusza.

27 listopada 2014 | Podatki i restrukturyzacje

A może aport?

Wniesienie wkładu w postaci przedsiębiorstwa może okazać się szczególnie korzystną metodą zmiany formy prawnej, dla wszystkich tych, którzy zmiany dokonują opierając się oszczędnością czasu i pieniędzy.

21 listopada 2014 | Podatki i restrukturyzacje

Sukcesja podstawą sukcesu? Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może okazać się szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców chcących utrzymać w mocy zawarte umowy handlowe, koncesje i decyzje administracyjne.

1 2

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.