Blog: Prawo cywilne

13 sierpnia 2018 | Prawo cywilne

BTE: Sprzedaż wierzytelności a przedawnienie

Bankowy Tytuł Egzekucyjny, jako szczególny przywilej dla banków i instytucji bankowych, został faktycznie wyeliminowany z porządku prawnego Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2016 r. W Wyroku Trybunał uznał niekonstytucyjność procedury wystawiania BTE.

2 sierpnia 2018 | Prawo cywilne

Skutki ubezwłasnowolnienia

Skutki ubezwłasnowolnienia całkowitego można podzielić na dwie kategorie: skutki ogóle wyrażone w art. 12 i 14 kodeksu cywilnego oraz skutki szczególne odnoszące się do konkretnych dziedzin życia. Ogólnym skutkiem ubezwłasnowolnienia całkowitego jest zmiana dotychczasowego statusu prawnego samego ubezwłasnowolnionego.

24 lipca 2018 | Prawo cywilne

Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie

Postępowanie dotyczące spraw o ubezwłasnowolnienie jest postępowaniem odrębnym w ramach postępowania nieprocesowego i zostało uregulowane przepisami art. 544 - 5601 kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie dotyczące ubezwłasnowolnienia, z racji daleko idącej ingerencji w prawa i swobody danej osoby, cechuje się znacznymi różnicami i zaostrzonym rygorem w odróżnieniu od innych postępowań nieprocesowych. Ustawodawca przyjął wiele odmiennych uregulowań, aby postępowanie to było wszczynane jedynie w uzasadnionych przypadkach.

13 lipca 2018 | Prawo cywilne

Instytucja ubezwłasnowolnienia w Polsce

Instytucja ubezwłasnowolnienia stanowi silną ingerencję w sferę konstytucyjnych praw i wolności jednostki. Jej podstawowym celem jest ochrona interesów osoby z zaburzeniami psychicznymi, czy niepełnosprawnością intelektualną. Z informacji statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że liczba postępowań w sprawach o ubezwłasnowolnienie rośnie z każdym rokiem.

15 maja 2018 | Prawo cywilne

Problemy z likwidacją szkody komunikacyjnej – kiedy ubezpieczyciel nie ma racji?

W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przybliżyć Państwu zagadnienia związane z likwidacją szkód komunikacyjnych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym zwłaszcza najczęstsze problemy z jakimi można spotkać się w praktyce polskich ubezpieczycieli.

7 maja 2018 | Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Czy warto założyć spółkę cywilną?

Czym jest spółka cywilna? Na takie pytanie większość osób odpowie „no jak to czym, spółką”. Faktycznie jednak spółka cywilna nie jest spółką a umową, zobowiązaniem wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. A dokładniej, nie jest spółką handlową i nie ma osobowości prawnej. Wiąże się to z licznymi konsekwencjami, takimi jak bezpośrednia odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej.

25 kwietnia 2018 | Prawo cywilne

Ty też marzysz o pierścionku zaręczynowym?

Każda z Pań marzy o pięknej miłości, a przede wszystkim o wdzięcznym pierścionku zaręczynowym, który wzbudziłby zazdrość koleżanek. Ciekawostką jest, że zaręczyny są instytucją z długoletnią tradycją. Obecnie prawo jej nie reguluje, jednak nie zawsze tak było.

12 marca 2018 | Prawo cywilne

„Wolnoć Tomku w swoim domku.” Czy aby na pewno?

Każdy z nas czy to z własnego doświadczenia, czy też z opowieści znajomych doskonale zna problem „dzielenia ściany” z uciążliwym sąsiadem, który lubi słuchać głośnej muzyki, albo będąc rozrywkową osobą urządza co weekend spotkania towarzyskie. Co zrobić w sytuacji, gdy pukanie w ścianę, zwracanie uwagi sąsiadowi, a nawet zgłoszenia na policję nie pomagają i ten nie zaprzestaje działania niezgodnego z prawem ?

5 marca 2018 | Prawo cywilne

Skarga Pauliańska – ostatnia deska ratunku dla wierzyciela

Jak może chronić się wierzyciel przed "uciekającym" majątkiem dłużnika? Z pomocą przychodzi skuteczne roszczenie pauliańskie.

26 lutego 2018 | Prawo cywilne

Uprawnienia pasażera w przypadku opóźnionego lub odwołanego lotu

Pasażer linii lotniczych posiada podstawowe, minimalne prawa i uprawnienia, których przewoźnik musi przestrzegać w związku z opóźnionym lub odwołanym lotem. Każdy kto planuje podróż samolotem powinien poznać, co mu przysługuje w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu.

1 2

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.