Blog: Prawo gospodarcze

18 stycznia 2021 | Prawo gospodarcze

ODSZKODOWANIA ZA ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

Dołączyliśmy do akcji #ratujbiznes. Nasz zespół będzie pomagał w przygotowywaniu i składaniu wniosków o pomoc dla przedsiębiorców.

2 kwietnia 2020 | Prawo gospodarcze

#RatujBiznes

Dołączyliśmy do akcji #ratujbiznes. Nasz zespół będzie pomagał w przygotowywaniu i składaniu wniosków o pomoc dla przedsiębiorców.

19 października 2018 | Prawo gospodarcze

Elektronizacja zamówień publicznych – zmiany w aktach wykonawczych

W dniu wczorajszym, tj. 18 października 2018 r. zaczęły obowiązywać zmienione zasady stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, które zostały wprowadzone na podstawie wydanych dzień wcześniej nowych przepisów wykonawczych. Modyfikacje przepisów dotyczą w głównej mierze postępowań, których wartość przekracza tzw. progi unijne, gdyż w dniu 18 października 2018 r. w postępowaniach tych zobowiązano zamawiających do używania środków komunikacji elektronicznych w kontakcie z wykonawcami.

7 sierpnia 2018 | Prawo gospodarcze

Postępowanie przymuszające w KRS. Jak Sąd Rejestrowy zadba o prawidłowy stan Krajowego rejestru Sądowego?

Obowiązek złożenia odpowiednich formularzy – wniosków o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym znany jest każdemu przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w formie spółki. W trakcie działalności obowiązek ten pojawia się zwłaszcza w momencie dokonywania zmian w strukturach spółki. Wniosek taki powinien być złożony w ustawowym terminie. Termin ten został określony w art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. W natłoku spraw czas ten może się jednak okazać dla nas niewystarczający.

20 czerwca 2018 | Prawo gospodarcze

RODO a protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W dniu 14 czerwca bieżącego roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (dalej: RODO) z dnia 7 czerwca 2018 r. Jest to inicjatywa legislacyjna, która przewiduje zmiany w realizacji zasady jawności funkcjonującej na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp). Modyfikacji ulec ma m.in. treść art. 96 ustawy Pzp poprzez dodanie ust. 3a i 3b, a także treść art. 97 ustawy Pzp poprzez dodanie ust. 1a i 1b.

7 maja 2018 | Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Czy warto założyć spółkę cywilną?

Czym jest spółka cywilna? Na takie pytanie większość osób odpowie „no jak to czym, spółką”. Faktycznie jednak spółka cywilna nie jest spółką a umową, zobowiązaniem wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. A dokładniej, nie jest spółką handlową i nie ma osobowości prawnej. Wiąże się to z licznymi konsekwencjami, takimi jak bezpośrednia odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej.

2 marca 2018 | Prawo gospodarcze

Rekompensata za koszty odzyskiwania wierzytelności, czyli dodatkowe środki z każdej faktury

W dzisiejszym odcinku prawnik Sarah Laoubi opowie na temat uprawnienia każdego Przedsiębiorcy do uzyskania ryczałtowej rekompensaty 40 euro z każdej faktury, stanowiącej koszty odzyskiwania wierzytelności.

19 lutego 2018 | Prawo cywilne Prawo gospodarcze Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Konstytucja Biznesu

W styczniu 2018 r. Sejm przyjął pakiet pięciu ustaw, zwanych Konstytucją Biznesu, mających na celu kompleksową reformę i ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie cywilnoprawnym. Jakie zmiany niosą?

5 lutego 2018 | Prawo gospodarcze

Prokura również dla przedsiębiorców indywidualnych

W niedawno przyjętej przez Sejm ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, ustawodawca powrócił do pierwotnie zakładanej koncepcji prokury dla każdego przedsiębiorcy. Tym zabiegiem ukrócił dyskusje prawników dotyczące tego, czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG, może ustanowić prokurenta.

14 lutego 2017 | Prawo gospodarcze

Pakiet 100 zmian Dla Firm

Od pierwszego stycznia 2017 roku weszły w życie pierwsze uproszczenia dla przedsiębiorców, promowane pod hasłem 100 zmian Dla Firm. To pierwszy etap realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” przyjętego przez rząd. 16 lutego 2016 r. W celu uproszczenia oraz poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców znowelizowanych zostało 20 aktów prawnych.

1 2

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.