Blog: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

28 sierpnia 2018 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Czy chory pracownik w pracy narusza prawo?

Chory pracownik w firmie, to problem dla pracodawcy. Brak pełnej wydajności pracownika, narażanie na zarażanie innych pracowników, czy też strata wizerunkowa z powodu obsługi klientów przez chorego pracownika, to tylko niektóre problemy związane z takim pracownikiem . Czy jednak takie zachowanie pracownika, który pomimo zwolnienia lekarskiego lub podstaw do udania się na zwolnienie lekarskie, konsekwentnie przychodzi do pracy, stanowi naruszenie prawa?

12 czerwca 2018 | Ochrona danych osobowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kontrola pracowników w świetle RODO

25 maja 2018 r. to data, która wszystkim kojarzy się z jednym słowem – RODO.

W tym dniu weszły w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Ustawodawca polski rozwiązał również kontrowersyjną kwestię monitorowania terenu zakładu pracy i poczty elektronicznej pracownika.

19 lutego 2018 | Prawo cywilne Prawo gospodarcze Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Konstytucja Biznesu

W styczniu 2018 r. Sejm przyjął pakiet pięciu ustaw, zwanych Konstytucją Biznesu, mających na celu kompleksową reformę i ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie cywilnoprawnym. Jakie zmiany niosą?

17 stycznia 2017 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Nowy rok – nowa płaca minimalna

Zgodnie z art. 6 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniuza pracę, od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzeniedla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, na pełen etat wzrosło z poziomu 1850 złotych brutto do 2000. To znaczy, że na rękę pracownik otrzyma około 1460 zł (poprzednio 1355 zł).

2 października 2016 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Syndrom pierwszej dniówki

Z dniem 1 września 2016 r. w życie weszły zmiany w Kodeksie Pracy, a mianowicie modyfikacji uległ art. 29 § 2 Kodeksu. Zgodnie z powyższym, pracodawca ma od tej pory obowiązek zawarcia umowy o pracę, bądź potwierdzenia pracownikowi w formie pisemnej podstawowych ustaleń umowy o pracę przed go dopuszczeniem do pracy, a nie w dniu rozpoczęcia pracy.

14 lipca 2016 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Dla kogo szkolenie BHP?

Zatrudniając nowego pracownika pracodawca wie, że jest zobowiązany do przeszkolenia pracownika z przepisów BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń BHP. Wątpliwości co do istnienia tych obowiązków pojawiają się w przypadku zleceniobiorców oraz osób zatrudnionych na innych podstawach prawnych (umowa o dzieło, umowa agencyjna, własna działalność gospodarcza).

23 lutego 2015 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Częste zwolnienia lekarskie jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę?

Korzystanie ze zwolnień lekarskich jest prawem i przywilejem pracownika. Pracodawca nie ma instrumentów aby zmusić chorego pracownika do nie skorzystania z tego uprawnienia i pozostania w pracy. Wiadome jest, że w okresie zasiłku chorobowego pracownik korzysta z ochrony i nie może być mu wypowiedziana w tym okresie umowa o pracę. Jednakże pracownik nadużywający zwolnień lekarskich nie może być spokojny.

16 stycznia 2015 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Jak zabezpieczyć się przed działalnością konkurencyjną pracownika?

Wielokrotnie pracodawcy orientują się, że ich pracownik postępuje w stosunku do niego nie lojalnie. Przykładów może być wiele. Często spotykamy się z sytuacją, że pracownik wykorzystuje informacje pozyskane w trakcie świadczenia pracy do wykonywania zleceń lub czynności dla innych podmiotów najczęściej prowadzących działalności zbliżoną do pracodawcy. Czy pracodawca zawsze stoi na przegranej pozycji? Niekoniecznie.

11 grudnia 2014 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pozorność umowy o pracę w kontekście ubezpieczeń społecznych.

Częstą praktyką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest wydawanie decyzji w których stwierdza, że dana osoba nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu rentowemu i wypadkowemu jako pracownik. Jako podstawę wydania decyzji ZUS w uzasadnieniu wskazuje, że umowa o pracę między pracownikiem a pracodawcą zastała zawarta dla pozoru w celu uzyskania korzyści w postaci objęcia ubezpieczeniem społecznym i uzyskanie świadczeń z tego tytułu. Najczęściej decyzje takie wydawane są w sytuacji gdy pracownik w krótkim okresie od podjęcia pracy pójdzie na długotrwały zasiłek chorobowy. Dodatkową przesłanka determinującą wydanie tego typu decyzji bywa pokrewieństwo między pracodawcą a pracownikiem.

3 grudnia 2014 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Umowa o dzieło a zlecenie

W dzisiejszym obrocie prawnym wielu pracodawców chętnie zawiera z osobami świadczonymi na ich rzecz pracę umowy o dzieło. Nie ma w tym nic dziwnego gdyż zawarcie takiej umowy rodzi za sobą mniejsze koszty niż w przypadku umowy zlecenia, a w szczególności umowy o pracę. Związane jest to przede wszystkim z brakiem obowiązku odprowadzenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe od tego typu umowy.

1 2

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.