Blog: Windykacja należności

6 lipca 2018 | Windykacja należności

Wierzycielu, od 9 lipca 2018 r. zostaną skrócone terminy przedawnienia roszczeń.

Już 9 lipca 2018r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, zakładająca m.in. zmiany terminów przedawnienia roszczeń. Ogólny 10-letni termin zostanie skrócony do lat 6, roszczenia stwierdzone orzeczeniem sądu lub innego innego organu będą ulegać przedawnieniu również po upływie lat 6. Zmianie ulegnie także sposób obliczania terminów.

30 stycznia 2017 | Windykacja należności

Kontrahent nie opłacił faktury? Działaj!

Podstawową zasadą, o której powinien pamiętać każdy przedsiębiorca, jest pilnowanie terminów przedawnienia należności. Czasami terminy te są bardzo krótkie. Przykładowo - 2 lata dla faktur z tytułu sprzedaży, 1 rok - dla roszczeń z tytułu umowy przewozu i spedycji czy 6 miesięcy - dla roszczeń o wydanie przedmiotu pożyczki.

3 stycznia 2017 | Windykacja należności

Masz prawo do rekompensaty

Problemy z nieterminową zapłatą przez kontrahentów dotykają w mniejszym lub większym stopniu każdego przedsiębiorcę. Nie wszyscy wiedzą jednak, że w takim przypadku mogą dochodzić od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Podstawę prawną do takiej formy odszkodowania daje art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach płatności w transakcjach handlowych.

15 sierpnia 2016 | Windykacja należności

Mediacja. Dlaczego warto spróbować?

O instytucji mediacji słyszymy coraz częściej. I dobrze, bo w przypadku wystąpienia konfliktu, to do mediatora powinniśmy skierować pierwsze kroki, a postępowanie sądowe traktować jako ostatnią deskę ratunku. Mediacji reklamować nie trzeba, obroni się sama. Dla każdego przedsiębiorcy ważna jest optymalizacja kosztów prowadzenia działalności. Tu mediacja ma pierwszą przewagę nad postępowaniem sądowym - jest znacznie szybsza i tańsza.


© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.