Prawo medyczne i farmaceutyczne

Prawo medyczne i farmaceutyczne

PRAWO MEDYCZNE

Centrum Prawa specjalizuje się także w usługach prawnych skierowanych do lekarzy, szpitali i innych podmiotów medycznych.

Lekarze w swojej działalności spotykają się z dwoma głównymi rodzajami zagrożeń:

 • zagrożenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 • zagrożenia związane z prowadzeniem zakładu leczniczego.

Z doświadczenia wiemy, że na etapie postepowania sądowego są już mniejsze możliwości ochrony Państwa interesów. Biorąc to pod uwagę, proponujemy Państwu stałą, profesjonalną obsługę prawną praktyki lekarskiej, aby na bieżąco zabezpieczać Państwa interesy.

Oferta indywidualna dla lekarzy obejmuje:

 • reprezentację przed sądami powszechnymi w sprawach karnych związanych z odpowiedzialnością z tytułu błędów lekarskich;
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec pacjentów za błąd medyczny czy naruszenie praw pacjenta;
 • windykację należności oraz sądowe dochodzenie należności;
 • porady dotyczące zasad udzielania gwarancji na świadczenia;
 • opiniowanie umów (np. umowy związane z udzielaniem świadczeń, umowy najmu lokali, sprzętu, umowy leasingu);
 • bieżącą obsługę prawna gabinetów lekarskich (np. ochrona danych osobowych, sprawy pracownicze, negocjacje i spory z kontrahentami, dostawcami sprzętu i materiałów medycznych, porady prawne w toku działalności gospodarczej);
 • ochronę dóbr osobistych lekarza;
 • reprezentację przed organami samorządu lekarskiego, związaną z odpowiedzialnością dyscyplinarną.

PRAWO FARMACEUTYCZNE

Centrum Prawa świadczy profesjonalne usługi w zakresie prawnej i podatkowej obsługi aptek oraz hurtowni farmaceutycznych. Dzięki doświadczeniu w przedmiotowej branży zapewniamy naszym Klientom kompleksowe wsparcie we wszystkich aspektach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dział Prawa Farmaceutycznego i Medycznego, składający się z doświadczonych prawników, zapewnią Państwu wsparcie i bezpieczeństwo. Dysponując także specjalistami z innych dziedzin prawa, jesteśmy w stanie zapewnić Klientom kompleksową pomoc prawną w zakresie wszelkich pojawiających się problemów.

Nasza Kancelaria dedykuje swoją ofertę zarówno podmiotom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółkom aptekarskim czy hurtowniom farmaceutycznym.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

 • wyboru optymalnej formy organizacyjno-prawnej apteki lub hurtowni pod kątem podatkowym;
 • przekształcania, łączenia lub podziału przedsiębiorstwa;
 • reprezentacji Klienta przed sądami i organami egzekucyjnymi, Narodowym Funduszem Zdrowia, urzędami skarbowymi oraz wszelkimi innymi organami władzy publicznej;
 • wsparcia w negocjacjach z kontrahentami, podmiotami wynajmującymi lokale apteczne oraz z dostawcami leków i innych artykułów;
 • pełnej obsługi z zakresu prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych;
 • interpretacji i wykładni norm prawa farmaceutycznego i medycznego;
 • audytu i opiniowania umów z podmiotami trzecimi;
 • skutecznego dochodzenia praw Klienta w postępowaniach z udziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem refundacji leków;
 • efektywnej windykacji przedsądowej, sądowej i egzekucji należności.

© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.