Szkolenia

Szkolenia

Współpraca z Centrum Prawa to nie tylko gwarancja kompleksowej opieki prawnej, lecz również możliwość uczestnictwa w wielu szkoleniach, skierowanych do przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Współpracujemy z lokalnymi podmiotami wspierającymi biznes, takimi jak Toruński Inkubator Technologiczny (Bussines Link Toruń), Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego czy  Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Szeroki zakres tematyczny szkoleń pozwala na dostosowanie naszej oferty szkoleniowej do indywidualnych potrzeb Klienta. Prowadzimy szkolenia z różnych dziedzin prawa, poczynając od prawa zamówień publicznych, przez prawo spółek handlowych, a kończąc na prawie cywilnym. Szkolenia organizowane przez Centrum Prawa to profesjonalna pomoc w zakresie edukacji prawnej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do uczestnictwa w organizowanych przez nas szkoleniach.

Szkolenia komercyjne prowadzone są w sposób przystępny dla osób niemających wykształcenia prawniczego. Kancelaria Centrum Prawa organizuje szkolenia we współpracy z praktykami – przedsiębiorcami, instytucjami administracji publicznej, uczelniami, bankami, izbami gospodarczymi oraz organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

Centrum Prawa organizuje szkolenia komercyjne m.in. w zakresie:

  • podstaw prawa – w tym podstaw prawa kontraktowego (prawidłowe określenie stron umowy, przydatne klauzule umowne, odpowiedzialność kontraktowa), tzw. prawo na co dzień;
  • prawa zamówień publicznych – w tym zapoznania ze zmianami wprowadzonymi do ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także innymi zagadnienia związanymi z uczestnictwem w postępowaniu przetargowym, takimi jak np. sporządzenie umowy konsorcjum;
  • ochrony danych osobowych – w tym przygotowywania obowiązkowej dokumentacji przetwarzania danych osobowych (Polityka Bezpieczeństwa, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym), rejestracji zbiorów danych, postępowania w razie kontroli GIODO, szkoleń dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji;
  • zabezpieczenia roszczeń – w tym praktycznych aspektów prowadzenia dokumentacji (umowy, faktury VAT), sposobów zabezpieczenia roszczeń w umowach, także na podstawie prawa wekslowego, oraz opracowania zasad dokonywania zleceń;
  • procedury windykacyjnej – w tym weryfikacji wiarygodności finansowej kontrahenta na podstawie dostępnych źródeł informacji, sądowej windykacji należności, negocjacji z dłużnikami, procedury „miękkiej” windykacji;
  • prawa budowlanego – w tym przygotowywania wniosków o pozwolenie na budowę, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, sporów budowlanych, praktycznych aspektów umowy o roboty budowlane;
  • TSL – w tym tematyki umów przewozu i spedycji, tworzenia regulaminów świadczenia usług spedycyjnych, transportowych lub logistycznych, odszkodowań za utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych lub składowanych towarów;

Prowadzone przez nas szkolenia mogą mieć formę szkoleń indywidualnych bądź grupowych. Szczegółowa tematyka szkolenia, liczba godzin oraz tryb szkolenia ustalane są z Klientem indywidualnie w zależności od jego potrzeb.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą szkoleń komercyjnych, prosimy o kontakt na Nasz adres e-mail bądź kontakt telefoniczny, w celu uzyskania szczegółowych informacji.


© 2018 Centrum Prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone.